Đại học Văn khoa khi còn ở đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long, nay là Lý Tự Trọng và Nam Kỳ Khởi Nghĩ (quận 1).


Từ những năm 1950, nhiều trường Đại học đã được thiết lập. Ngày 1/3/1957, Tổng thống Việt Nam Cộng hoà ký sắc lệnh số 45/GD thành lập Trường Đại học Văn Khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Trụ sở của trường Đại học Văn Khoa đã được xây cất trên một khoảng đất rộng ở góc đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long, và đã bắt đầu khai giảng tại trụ sở mới từ niên khóa 1957-1958.


Là trung tâm văn hóa, là linh hồn của nền Đại học Việt Nam, trường Đại học Văn Khoa, lấy tiếng Việt Nam học-thừa, có nhiệm vụ: chấn hưng nền văn hóa cổ truyền Việt Nam; phục hồi nền Quốc Học đã bị truyền lãng và có thể đã bị lu mờ bởi chính sách thực dân; xây dựng bậc Đại Học mới mẻ và thâu nhập những luồng tư tưởng văn minh ngoại quốc trong khi vẫn giữ được cá tính riêng của dân tộc Việt.

Ngay từ khi mới thành lập, Đại học Văn khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn đã là điểm đến, quy tụ nhiều giáo sư, học giã có uy tín ở miền Nam lúc đó tới làm việc và đã ra đời nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về cội nguồn văn hoá Việt Nam, về triết học, văn học,..


Nhằm mục tiêu kể trên, nhà trường chú trọng về công cuộc đào tạo những giáo sư chuyên môn cho bậc Trung học, Văn bằng do nhà trường cấp phát là những: chứng chỉ Cử nhân, Cử nhân Văn Khoa Tự Do và Cử Nhân Giáo Khoa.


Khi mới thành lập, cơ cấu tổ chức của Trường gồm Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa, Phòng văn thư…và Ban Giảng huấn.


Khi mới thành lập, ban Giảng Huấn gồm có 10 vị giáo sư. Tới niên khóa 1957-1958, số giáo sư dạy tại Trường Đại Học Văn Khoa đã lên tới 42 vị, trong số đó có 21 vị giáo sư Việt, 14 giáo sư Pháp, 7 giáo sư Anh, Mỹ và Úc.


Các giáo sư phần lớn là những vị đã có những bằng thạc sĩ, tiến sĩ, cử nhân triết học, luật học, văn chương, sử ký, sinh ngữ.

Đến ngày 1/12/1976 trường Đại học Văn Khoa trở thành bộ phận khoa học xã hội và nhân văn của Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM theo quyết định số 950/QĐ của Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp trên cơ sở hợp nhất Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học (Viện Đại học Sài Gòn). 

Nguồn: Tài liệu của Đại học Văn khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.