Đại học Văn khoa khi còn ở đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long, nay là Lý Tự Trọng và Nam Kỳ Khởi Nghĩ (quận 1).


Từ những năm 1950, nhiều trường Đại học đã được thiết lập. Ngày 1/3/1957, Tổng thống Việt Nam Cộng hoà ký sắc lệnh số 45/GD thành lập Trường Đại học Văn Khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Trụ sở của trường Đại học Văn Khoa đã được xây cất trên một khoảng đất rộng ở góc đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long, và đã bắt đầu khai giảng tại trụ sở mới từ niên khóa 1957-1958.


Là trung tâm văn hóa, là linh hồn của nền Đại học Việt Nam, trường Đại học Văn Khoa, lấy tiếng Việt Nam học-thừa, có nhiệm vụ: chấn hưng nền văn hóa cổ truyền Việt Nam; phục hồi nền Quốc Học đã bị truyền lãng và có thể đã bị lu mờ bởi chính sách thực dân; xây dựng bậc Đại Học mới mẻ và thâu nhập những luồng tư tưởng văn minh ngoại quốc trong khi vẫn giữ được cá tính riêng của dân tộc Việt.

Ngay từ mới thành lập, đại học Văn khoa có nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu được quy định của Viện Đại học Sài Gòn đó là: Phát huy văn hoá dân tộc; Định giá, sáng tạo và quảng bá các loại kiến thức về văn hoá và khoa học kỹ thuật cần thiết cho sự phát triển và tiến bộ; Đào tạo những lớp lãnh đạo và chuyên môn cho mọi hoạt động. Đến năm 1964, nhiệm vụ của Viện Đại học Sài Gòn được quy định lại, trong đó Đại học Văn khoa có mục tiêu: Phát huy nền văn hoá Việt Nam, đồng thời tổng hợp nền văn hoá dân tộc với các nguồn tư tưởng quốc tế; Giúp vào việc đào tạo các công dân có khả năng phục vụ quốc gia và nhân loại.


Muốn theo học tại Đại học Văn khoa, ứng viên phải có bằng tú tài toàn phần Việt Nam hoặc bằng tú tài ở nước ngoài. Từ năm 1958-1959, ứng viên phải có bằng tú tài văn chương. Từ năm học 1964-1965, ứng viên phải có bằng tú tài toàn phần các ban A,B,C hay D.


Đến năm học 1973-1974, Đại học Văn khoa có tất cả 9 văn bằng cử nhân giáo khoa và 3 văn bằng cử nhân chuyên khoa, gồm: Cử nhân giáo khoa Việt Văn, Cử nhân giáo khoa Việt – Hán, Cử nhân giáo khoa Văn chương Trung Hoa, Cử nhân giáo khoa Văn chương Triết học Đông phương, Cử nhân giáo khoa Triết học Tây Phương, Cử nhân giáo khoa Anh văn, Cử nhân giáo khoa Pháp văn, Cử nhân giáo khoa Sử học, Cử nhân giáo khoa Địa lý, Cử nhân chuyên khoa Nhân văn, Cử nhân chuyên khoa Tâm lý, Cử nhân chuyên khoa Xã hội.


Từ năm học 1965 – 1966, Đại học Văn khoa tổ chức đào tạo 7 văn bằng cao học các ngành: Việt văn, Hán văn, Triết học Đông phương, Triết học Tây phương, Sử - Địa, Anh văn, Pháp văn. Tính từ năm 1965 đến năm 1975, lượng sinh viên theo học tại Đại học Văn khoa là 155, 905.

 

Đến ngày 1/12/1976 trường Đại học Văn Khoa trở thành bộ phận khoa học xã hội và nhân văn của Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM theo quyết định số 950/QĐ của Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp trên cơ sở hợp nhất Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học (Viện Đại học Sài Gòn). 

Nguồn: Tài liệu của Đại học Văn khoa

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.